Mycket publicitet för ‘Stolthet som strategi’

Mycket publicitet för ‘Stolthet som strategi’

Boken Stolthet som strategi  av Elin Alsiok och Caroline Stenbacka Nordström fortsätter att få mycket publicitet.

Peter Fowelin recenserar böckerna Stolthet som strategi och Relfexivt Ledarskap i Lärarförbundets tidning Chef & Ledarskap. Han anser att böckerna kompletterar varandra. En mycket välskriven recension!

Artikeln i sin helhet går att ta del av här: https://chefochledarskap.se/chefen-ar-ingen-undergorare/


”Stolta medarbetare som framgångsfaktor” det är rubriken på den nya artikel om Stolthet som strategi som publiceras på HRbloggen.se 

Vi gläds över att budskapet sprids!

Artikeln publiceras i sin helhet här: https://hrbloggen.se/2018/11/stolta-medarbetare.html


Journalisen Kajsa Skarsgård har i september publicerat fin artikel om boken i tidningen Universitetsläraren som ges ut av Sulf – Sveriges Universitetslärare och Forskare


Journalisten Anders Sandlund vid Piteå-Tidningen skrev i september helsida om Stolthet som strategi. ”Vårt samhälle säger ‘tro på dig själv’ men å andra sidan ‘vem tror du att du är’. Det är rätt förvirrande!” Det är ett citat ur artikeln som är uttalat av bokens ena författare Caroline.


Kroppsterapeuternas Yrkesförbund skriver om boken i deras medlemstidning och passar på att lotta ut ett antal exemplar av boken.


Vill du beställa boken – kontakta elin@stolthetsbyran.com eller beställ via Bokus eller Adlibris.