Någonting viktigt har uppnåtts

Någonting viktigt har uppnåtts

Efter att vi i flera år på heltid har arbetat professionellt med att begreppet stolthet ska förstås på rätt sätt så ser vi också effekter. Läs gärna mer här om någonting viktigt som har uppnåtts.

Caroline, Anders, Johan och Elin är personerna som arbetat på Stolthetsbyrån de senaste sju åren.  Tillsammans har vi fått skapa förutsättningar för en ökad känsla av stolthet i organisationer, hos myndigheter, företag och bland studerande.

Stolthetsbyrån AB kommer att finnas kvar, dock kommer inte bolaget att vara lika verksamt som tidigare. Du är varmt välkommen att fortsätta kontakta oss här, svarstiden kan vara lite längre än normalt. Vi ser fram emot att mötas i någon form igen och tackar för fina möten och givande samarbeten!

Vänliga hälsningar, Elin Alsiok VD Stolthetsbyrån AB