Föreläsning

Föreläsning –

vi föreläser om ett specifikt ämne där innehållet anpassas efter er målgrupp och era behov. Det är oftast en grupp med större antal deltagare. Graden av delaktighet i diskussion i storforum är begränsad. Föreläsningen pågår i 45 minuter, ibland i två pass á 45 minuter.

Föreläsningen utgår från delar i Stolthetsmodellen som vi djupdyker i beroende på behov och önskemål.

  • Stolthet som strategi
  • Stolthet – grunden för lyckade möten
  • Bemötande – internt och externt
  • Interkulturell kommunikation i interna och externa möten
  • Konfliktkunskap och konflikthantering
  • Stresskunskap och stresshantering

Det går med fördel att komplettera föreläsning med både litteratur, utbildningsinsats och handledning.


Vi erbjuder litteratur, föreläsningar och utbildningar. Det gör vi med syfte att hjälpa våra kunder att skapa värdefulla möten med sina kunder och medarbetare.

Vi menar att stolthet är grunden till detta arbete, det är där vi tar avstamp och anpassar sedan varje enskilt uppdrag. Vi använder oss bland annat av Stolthetsmodellen – en egen pedagogisk förklaringsmodell – för att visa hur bemötande och stolthet hänger samman. Målet är att öka välmående och uppnå framgångsrika resultat. Människor ges möjlighet och verktyg att känna ökad stolthet utifrån sina unika förutsättningar, förväntningar och behov.

Alla uppdrag utgår från kundens förutsättningar och utmaningar – för att ni ska kunna uppnå mesta möjliga effekt. Vid både föreläsning och utbildning ingår förberedande samtal för att vi ska kunna skräddarsy insatsen så bra som möjligt. Efter insatsen ingår uppföljande samtal.

För oss är det en självklarhet att föreläsa och utbilda tydligt och pedagogiskt. Vi grundar våra budskap i forskning och beprövad erfarenhet. Ärlighet och respekt präglar Stolthetsbyråns arbete.


Eftersom vi anpassar alla våra utbildningsinsatser lämnar vi gärna en offert utifrån era behov.

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal!

Elin Alsiok vd, elin@stolthetsbyran.com 070-332 76 60