Kontakt

Hör av dig till oss om du vill veta mer om stolthet, hur ni ökar stoltheten på ditt företag eller om ni vill utveckla ert kundbemötande. Mejla till info@stolthetsbyran.com eller direkt till någon av oss.

Post och besöksadress: Gamla Brandstation, Sturegatan 87, 791 60 Falun 

15up097697

 

 

            Elin Alsiok

             elin@stolthetsbyran.com 

             070-332 76 60, LinkedIn 

 

          Anders Cederholm   

           anders@stolthetsbyran.com

           070-853 83 99, LinkedIn

 

            Caroline Stenbacka Nordström 

            LinkedIn