Kontakt

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur vi kan bidra med att öka er interna stolthet och skapa förutsättningar för bättre möten. Mejla till info@stolthetsbyran.com eller direkt till någon av oss.

Post och besöksadress: Gamla Brandstation, Sturegatan 87, 791 60 Falun 

 

         

            Elin Alsiok

             elin@stolthetsbyran.com 

             070-332 76 60, LinkedIn 

           

             

           Caroline Stenbacka Nordström 

            caroline@stolthetsbyran.com

            LinkedIn

 

         Anders Cederholm 

         anders@stolthetsbyran.com

         070-853 83 99, LinkedIn