Tjänster

Föreläsningar & Utbildningar erbjuds inom ämnen relaterade till stolthet och bemötande. Med fördel kompletteras föreläsning med både litteratur, utbildningsinsats och handledning. Vi eftersträvar hög grad av involvering hos deltagarna. I utbildning finns inslag av både teori och praktik. Exempel på utbildningsinsatser som Stolthetsbyrån genomför: 

  • Stolthet som strategi – en outnyttjad resurskälla! 
  • Interkulturell kommunikation i interna och externa möten
  • Konfliktkunskap och konflikthantering – i mötet mig själv och andra
  • Stresskunskap och stresshantering – i mötet mig själv och andra
  • Värdefulla möten i butiksmiljö 
  • Kundbemötande för it-specialister
  • Bemötande för yrkesutövare i hemmiljö
  • Handledarutbildning steg 1 och steg 2 

Litteratur 

Elin Alsiok och Caroline Stenbacka Nordström är författare till boken Stolthet som strategi – stolt bemötande som skapar värden i din verksamhet utgiven av Liber förlag 2018. Besök Stolthet som strategis webb här Boken finns att köpa här eller på Bokus.