Utbildning

Utbildning 

Utbildning kan ske vid enstaka eller återkommande tillfällen i olika former. Vi eftersträvar alltid hög grad av involvering hos deltagarna, kompletterar teori med praktik. Vi grundar budskap i forskning och beprövad erfarenhet samt lägger stort värde i pedagogiskt upplägg. Förberedande och avslutande samtal ingår alltid som del av utbildningsuppdrag. Alla uppdrag utgår från era unika förutsättningar och behov.

Exempel på utbildningsinsatser som Stolthetsbyrån genomför: 

  • Stolthet som strategi – en outnyttjad resurskälla!
  • Interkulturell kommunikation i interna och externa möten
  • Konfliktkunskap och konflikthantering – i mötet mig själv och andra
  • Stresskunskap och stresshantering – i mötet mig själv och andra
  • Värdefulla möten i butiksmiljö 
  • Kundbemötande för it-specialister
  • Bemötande för yrkesutövare i hemmiljö
  • Handledarutbildning steg 1 och steg 2 

Det går med fördel att komplettera utbildning med litteratur, föreläsning och handledning.