Utbildning

Utbildning 

Utbildning kan ske vid enstaka eller återkommande tillfällen i olika former. Vi eftersträvar alltid hög grad av involvering hos deltagarna, kompletterar teori med praktik. Vi grundar budskap i forskning och beprövad erfarenhet samt lägger stort värde i pedagogiskt upplägg. Förberedande och avslutande samtal ingår alltid som del av utbildningsuppdrag. Alla uppdrag utgår från era unika förutsättningar och behov.

Exempel på utbildningsinsatser som Stolthetsbyrån genomför: 

  • Känslan av stolthet – en outnyttjad resurskälla! Utbildningsinsats i flera steg. 
  • Värdefulla möten i butiksmiljö – återkommande insatser för medarbetare i dagligvaruhandeln
  • Kundbemötande för it-specialister
  • Värdefulla möten och konflikthantering inom besöksnäringen
  • Handledarutbildning steg 1 och steg 2 för värdefulla möten inom vården
  • Stresshantering inom vårdyrket
  • Bemötande för yrkesutövare i hemmiljö

Det går med fördel att komplettera utbildning med litteratur, föreläsning och handledning. 

Kontakta oss gärna för ett första samtal.