Utbildning

Utbildning –

vid utbildningar som vi arrangerar, hos eller tillsammans med våra kunder, eftersträvar vi hög grad av involvering hos deltagarna. I utbildning finns inslag av både teori och praktik. Vår uppgift är att både utbilda och processleda deltagarna. Vid utbildningsinsats är det oftast färre antal deltagare än vid föreläsning – därmed även större sannolikhet för hög lärandeeffekt. Utbildningen kan ske antingen vid ett tillfälle, till exempel en medarbetardag, eller vid ett antal återkommande tillfällen.

Exempel på utbildningsinsatser som Stolthetsbyrån genomfört;

  • Värdefulla möten i butiksmiljö – återkommande insatser för medarbetare i dagligvaruhandeln
  • Kundbemötande för it-specialister
  • Värdefulla möten och konflikthantering inom besöksnäringen
  • Handledarutbildning steg 1 och steg 2 för värdefulla möten i vården
  • Stresshantering och bemötande inom vårdyrket

Det går med fördel att komplettera utbildning med litteratur och föreläsning.


Vi erbjuder litteratur, föreläsningar och utbildningar. Det gör vi med syfte att hjälpa våra kunder att skapa värdefulla möten med sina kunder och medarbetare.

Vi menar att stolthet är grunden till detta arbete, det är där vi tar avstamp och anpassar sedan varje enskilt uppdrag. Vi använder oss bland annat av Stolthetsmodellen – en egen pedagogisk förklaringsmodell – för att visa hur bemötande och stolthet hänger samman. Målet är att öka välmående och uppnå framgångsrika resultat. Människor ges möjlighet och verktyg att känna ökad stolthet utifrån sina unika förutsättningar, förväntningar och behov.

Alla uppdrag utgår från kundens förutsättningar och utmaningar – för att ni ska kunna uppnå mesta möjliga effekt. Vid både föreläsning och utbildning ingår förberedande samtal för att vi ska kunna skräddarsy insatsen så bra som möjligt. Efter insatsen ingår uppföljande samtal.

För oss är det en självklarhet att föreläsa och utbilda tydligt och pedagogiskt. Vi grundar våra budskap i forskning och beprövad erfarenhet. Ärlighet och respekt präglar Stolthetsbyråns arbete.


Eftersom vi anpassar alla våra insatser lämnar vi gärna en offert utifrån era behov.

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal!

Elin Alsiok vd, elin@stolthetsbyran.com 070-332 76 60