Om Stolthetsbyrån

Vi på Stolthetsbyrån AB bidrar gärna med att skapa de bästa förutsättningarna för värdefulla möten mellan människor! Vi vill gärna bidra till att utveckla er interna stolthet, påverka välmående och lönsamhet. Vi erbjuder föreläsningar, utbildning, litteratur och handledning. Våra kunder är människor verksamma i företag, organisationer, kommuner och vid lärosäten i Norden.

Ärlighet och respekt präglar vårt arbete. Vi grundar våra budskap i forskning och beprövad erfarenhet. Vi lägger stort värde vid det pedagogiska upplägget. Stolthetsbyrån grundades 2015 och drivs idag som ett aktiebolag.


Elin Alsiok, VD & utbildare 

Utbildad filosofie magister i Upplevelseproduktion vid Luleå tekniska universitet samt interkulturell kommunikation vid Johnson & Wales University USA. Elin har i sitt yrkesliv bland annat arbetat som internationell projektledare och eventansvarig på Norrbottens Handelskammare, inom akademin med näringslivsutveckling,  med EU-projekt samt inom besöksnäringen. Grundade Stolthetsbyrån 2015. LinkedIn

Caroline Stenbacka Nordström, utbildare

Caroline är ekonomie doktor med examen från Hanken Svenska handelshögskolan och har en bakgrund inom global marknadsföring och som universitetslektor vid Hanken och LTU. Caroline är auktoriserad gestaltterapeut med inriktning organisationsutveckling och ledarskap. LinkedIn

 

Anders Cederholm, utbildare 

Utbildad polis sedan 1993. Har arbetat som lärare vid Polishögskolan inom bland annat handledning, konflikthantering, ledarskap, kommunikation, taktik och självförsvar – både nationellt och internationellt. Genomfört officersutbildning och utlandstjänstgöring, har studerat pedagogik på universitet och även arbetat med prestationsoptimering av idrottare. Parallellt med arbete hos Stolthetsbyrån utbildar Anders inom konflikthantering med självskydd. LinkedIn