Om Stolthetsbyrån

Våra kunder är människor verksamma i företag, organisationer, kommuner eller vid lärosäten. Vi hjälper att skapa de bästa förutsättningarna för värdefulla möten och långsiktiga relationer. Det gör vi genom att erbjuda litteratur, föreläsning och utbildning. Insatserna strävar efter att bidra till ökat välmående och framgångsrika resultat. 

Vår utgångspunkt är att människor ges möjlighet och verktyg att känna ökad stolthet. Vi anpassar alltid insatserna efter kundens unika förutsättningar, förväntningar och behov. 

Stolthetsbyrån grundades 2015 och drivs idag som ett aktiebolag med säte i Falun. Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige inom samtliga branscher som strävar efter att förbättra bemötandet. 


Elin Alsiok, VD & utbildare 

– Inledde sitt yrkesliv inom besöksnäringen. Utbildad till filosofie magister i Upplevelseproduktion vid Luleå tekniska universitet. Elin har även studerat interkulturell kommunikation vid Johnson & Wales University USA samt varit stipendiat i Suwa Japan. Hon har arbetat som internationell projektledare och eventansvarig på Norrbottens handelskammare. Elin har bland annat även arbetat inom akademin med näringslivsutveckling inom ramen för EU-projekt. Grundade Stolthetsbyrån 2014 och utbildar idag företag, organisationer och studenter om bemötande kopplat till stolthet. LinkedIn

Anders Cederholm, utbildare 

– Inledde sitt yrkesliv inom restaurangbranschen. Efter genomförd värnplikt genomförde han officersutbildning och därefter utlandstjänstgöring. Utbildad polis sedan 1993 och sedan lärare vid Polishögskolan. Anders har utbildat inom bland annat handledning, konflikthantering, ledarskap, kommunikation, taktik och självförsvar – både nationellt och internationellt. Han har studerat pedagogik på universitet och även arbetat mycket med prestationsoptimering av idrottare. Parallellt med arbete hos Stolthetsbyrån utbildar Anders inom konflikthantering med självskydd. LinkedIn

Caroline Stenbacka Nordström, utbildare

Caroline är ekonomie doktor med examen från Hanken Svenska handelshögskolan och har en bakgrund inom global marknadsföring och som universitetslektor vid Hanken och LTU. Caroline är auktoriserad gestaltterapeut med inriktning organisationsutveckling och ledarskap. LinkedIn